Ligjet & Rregullat

 •  

  Kushtetuta e Republikes se Kosoves

  Shkarko dokumentin
 •  

  Ligji Nr. 03/ L-072 per Zgjedhjet Lokale ne Republiken e Kosoves

  Shkarko dokumentin
 •  

  Ligji Nr. 03/ L-073 per Zgjedhjet e Pergjithshme ne Republiken e Kosoves

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 15-2010 mbi Zgjedhjet e Jashtezakonshme dhe Zgjedhjet e Parakohshme

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 11-2009 Kodi i Miresjelljes per Subjektet Politike, mbeshtetesit e tyre dhe Kandidatet

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 07-2009 per Vezhguesit e Zgjedhjeve

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 03-2008 per Votimin jashte Kosoves

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 14-2009 per Sanksionet dhe Gjobat

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 10-2009 per Raundin e dyte te zgjedhjeve per Kryetar te Komunave

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 06-2008 per Qendren e Numerimit te Rezultateve

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 02-2008 mbi Periudhen e Kundershtimit dhe e Konfirmimit te Listes se Votuesve

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 13-2009 mbi fushaten e Zgjedhjeve dhe Njoftimi per ngjarjet politike

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 09- 2009 per Votimin dhe Numerimin brenda Vendvotimeve ne nivelin e komisionit komunal zgjedhor

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 05- 2008 per Kutite Postare te Subjekteve Politike

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Nr. 01-2008 per ndryshimin dhe plotesimin e Rregulles Zgjedhore nr.01-2008 per Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 16/2011 mbi Financimin e Subjekteve Politike

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr. 12/2009 per Kufizimin e shpenzimeve te fushates dhe deklarimi financiar

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr.08/2009 per Certifikimin e partive politike dhe kandidateve te tyre

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Zgjedhore Nr.04/2008 per Votimin e personave me nevoja te vecanta

  Shkarko dokumentin
 •  

  Rregulla Nr. 01/2008 per Regjistrimin dhe Veprimin e Partive Politike

  Shkarko dokumentin